Zakaj zemeljski plin imenujemo zeleni energent?

Zemeljski plin je okolju prijazen energent, ki ima široko paleto možnosti uporabe: za ogrevanje, pripravo sanitarne vode, za prevoze in nenazadnje za pridobivanje elektrike. Pri vsem tem je zemeljski plin zelo praktičen za uporabo in ima po vrhu vsega najmanj emisij in pušča najmanjši ogljični odtis. Če želimo sebi in planetu dobro, je pametno izbrati ta zeleni energent.

Manj emisij CO2 in prašnih delcev

Danes si svet prizadeva zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in ostalih plinov, k čemur so se posamezne države zavezale s podpisom Kjotskega protokola. Že samo EU mora svoje emisije, ki močno vplivajo na klimatske spremembe, zmanjšati za 20 % do leta 2020. To je mogoče z uporabo bolj zelenih, ozirom okolju prijaznejših energentov. Zemeljski plin je za to zelo primeren, saj pri izgorevanju povzroča 25 % manjše emisije CO2 v primerjavi s kurilnim oljem in celo 45 % manj kot premog.

Tudi prašni delci so problematični za okolje in naše zdravje, zato je pomembno, da vemo, da pri uporabi zemeljskega plina nastane bistveno manj PM10 in PM2,5 delcev (prvi so veliki 10 mikrometrov in manj, drugi pa 2,5 mikrometra in manj). V Evropi je namreč kar 90 % mestnega prebivalstva izpostavljenega prekomernim vrednostim prašnih delcev dušikovega oksida, ozona in benzena. Sestava teh delcev, ki prodrejo globoko v telo, poškoduje dedni material, povzročajo vnetja, poslabšujejo astmatične in dihalne bolezni ter pospešujejo nastanek rakavih obolenj.

Okolju prijazen transport

Zemeljski plin pride od nahajališč v Sibiriji, na Norveškem in v Alžiriji do porabnikov po podzemnih plinovodih, ki ne predstavljajo nevarnosti za okolje, medtem ko se kurilno olje prevaža z ladjami in tovornjaki, ki puščajo za seboj velik ogljični odtis. Poleg tega pridobivanje zemeljskega plina ne zahteva zapletenih postopkov rafiniranja kot nafta, zato je tudi s tega vidika ta energent bolj okolju prijazen.

Kondenzacijska tehnologija peči

Zemeljski plin ima že sam po sebi velik energetski izkoristek, peči pa so majhne in zaradi plinskega omrežja ne potrebujejo plinohrama ali podobnega skladišča, kot ga potrebujejo peči na drva, biomaso ali kurilno olje. Izkoristek zemeljskega plina lahko še izboljšamo s kvalitetnimi pečmi s kondenzacijsko tehniko. Namesto, da bi energija iz kotla uhajala v obliko vodne pare, sodobni kotli dimne pline ohladijo pod mejo kondenzacije, zato vodna para kondenzira in odda dodatno toploto, ki se koristno uporabi za ogrevanje. Tako se prihrani plin, poveča se njegov izkoristek, zmanjšuje se poraba električne energije za zagon peči in tako posledično varuje okolje.

Vsestranska uporabnost zemeljskega plina

Poleg ogrevanja stanovanj in priprave sanitarne vode je zemeljski plin uporaben še za marsikaj. Še posebej velik vpliv ima lahko njegova uporaba v prevoznih sredstvih. Namesto običajnega goriva je mogoče avtomobile poganjati na stisnjen zemeljski plin CNG ali utekočinjen zemeljski plin LNG, s čimer se zopet zmanjšajo emisije. To je zelo pomembno v večjih mestih, kjer gostota prometa bistveno vpliva na kvaliteto zraka. Druga pomembna sprememba se lahko zgodi, če začnemo zemeljski plin uporabljati še v industriji, ki je izjemen porabnik energije in posledično tudi velik onesnaževalec okolja.

Preklopite na zeleni energent tudi vi!