Ali mi ni potrebno več plačevati elektrike, če se odločim za samooskrbo z elektriko?

S sončno elektrarno za samooskrbo boste pridobili lasten brezplačen vir energije za pokritje domačih potreb po električni energiji v njeni predvideni življenjski dobi 30 let in več.

V tem času si boste zagotovili izjemne prihranke pri stroških električne energije, ki jih boste lahko namenili drugim izzivom v življenju.

Vas zanima, koliko lahko prihranite s postavitvijo sončne elektrarne in ali vam res ni treba več plačevati elektrike?

Obvezno berite dalje.

Primer prihranka družine, ki se ogreva na elektriko

Letni stroški porabe električne energije so pri ogrevanju na elektriko precej višji kot pri povprečnem gospodinjstvu in na letni ravni v tej družini znašajo v povprečju 1.615 €.

Odločitev za sončno elektrarno za samooskrbo je v tem primeru toliko smotrnejša, saj bo družini zagotovila vso potrebno energijo za njene domače porabnike električne energije brezplačno.

Po postavitvi sončne elektrarne bo letni strošek električne energije za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE znašal samo še 155 €. Družina bo po odplačilu investicije do konca življenjske dobe elektrarne (30 let) prihranila 29.139€.

Izračun:

Skupni prihranek v življenjski dobi sončne elektrarne na grafu:

Primer prihranka družine, ki se odloči tudi za menjavo vira ogrevanja

Družina je za ogrevanje na kurilno olje in za električno energijo do sedaj v povprečju plačevala 2.631 € na leto.

Ker družina želi zmanjšati stroške ogrevanja, se je odločila, da bo zamenjala ogrevanje s kurilnim oljem z ogrevanjem na toplotno črpalko, saj bo sončna elektrarna zagotovila vso potrebno energijo za delovanje toplotne črpalke brezplačno in tako bo družina še povečala prihranek za dosedanje stroške ogrevanja.

Po postavitvi sončne elektrarne in toplotne črpalke bo letni strošek električne energije za strošek obračunske moči in prispevka OVE in SPTE znašal samo še 155 €.

Družina bo po odplačilu investicije do konca življenjske dobe elektrarne (30 let) prihranila kar 48.607 €.

Skupni prihranek v življenjski dobi sončne elektrarne na grafu:

Torej, ali mi ob odločitvi za samooskrbo z električno energijo ni potrebno več plačevati mesečnih računov za dobavo električne energije?

Ne.

Če se odločite za sistem samooskrbe z električno energijo, boste z mesečnim računom plačevali le strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka in ne na porabo ter ju morate plačati tudi v primeru, da na vašem merilnem mestu ni porabe električne energije.

V kolikor bo v obračunskem obdobju predvidena dnevna poraba električne energije večja od 0 kWh, vam bo mesečno zaračunana tudi predvidena poraba električne energije.

Lahko pa višino pavšala po želji spremenite oz. se odločite, da med letom ne boste plačevali predvidene porabe električne energije. Ob koncu obračunskega obdobja boste postavke, vezane na količino električne energije, doplačali samo za število kilovatnih ur (kWh), ki bodo predstavljale razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh).

Želite tudi vi do takšnih prihrankov?

Pridobite informativno ponudbo.